O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat ,,Lokalni poziv ka EU’’ koji realizuju Nacionalna koalicija za decentralizaciju sa partnerima Grupom 484 i Fondacijom Jelena Šantić, osnažuje lokalne inicijative za doprinos procesima pridruživanja EU, stvarajući decentralizovano društvo koje neguje kulturnu različitost i participatornu demokratiju. Projekat razvija lokalnu demokratsku kulturu i lokalni društveni kapital da bi reforme bile korisne kako za EU integracije, tako i za rešavanje najnužnijih potreba lokalnih zajednica. Duboko verujući da lokalne zajednice imaju dovoljno resursa i potencijala da postanu bolja mesta za život, mi obezbeđujemo sredstva i pomoć da ljudi prepoznaju lokalne resurse i potencijale kao i da rade na unapređenju kvaliteta života ljudi u zajednicama. Verujemo da promena dolazi odozdo prema gore i da nosioci promena nisu pojedinci već udruženi građani i građanke koji deluju kao neformalne i formalne lokalne inicijative.

Cilj projekta

Kroz ovaj projekat želimo da osnažimo organizacije civilnog društva da razumeju proces evropskih integracija i da sprovedu svoje aktivnosti u oblastima vladavine prava i kulturne različitosti, koje doprinose sprovođenju akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24. Želimo da povećamo obim, raznolikost i živost građanskog učešća u evropskim integracijama, podržavajući kreativne, nove inicijative u malim zajednicama, ali i da osiguramo njihovu održivost i kontinuirano stvaranje novih inicijativa kroz podršku regionalnih habova. 

Kroz oblast vladavine prava podržavamo lokalne akcije koje su usmerene na promovisanje vladavine zakona i razvijanje demokratije. Takođe, podržavamo i lokalne akcije koje su usmerene na polje kulturne raznolikosti sa fokusom na jačanje svesti o delu istog društva u celini, stvaranju trajnih oblika političke i društvene integracije.

Lokalne inicijative, organizacije civilnog društva biće podržane na sledeći način: kroz identifikaciju njihovih potreba i kapaciteta, kroz obuku i mentorstvo, dodeljivanjem projekata, povećanjem vidljivosti kroz regionalne kampanje, osnaživanjem i povezivanjem putem regionalnih habova i učestvovanjem u pregovorima o pristupanju EU. 

Jačanjem lokalnih zajednica, dolazimo do naših korisnika: građana, marginalizovanih grupa, lokalnih i nacionalnih aktera, kulturnih i obrazovnih institucija, medija. 

Sektor
  • Kultura
  • Vladavina prava
Komponente
Grad / Region
Zapadna Srbija, Istočna Srbija, Centralna Srbija, Južna Srbija, Vojvodina, Beograd
EU donacija
1.102.624 €
Pregovaračko poglavlje
  • 23 - Pravosuđe i osnovna prava,
  • 24 - Pitanja pravde, slobode i bezbednosti
Vreme implementacije
Jun 2020. - Jun 2020.
Korisnik
Nacionalna koalicija za decentralizaciju
Implementiran od strane
Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Fondacija Jelena Šantić, Grupa 484